• HURTOWA SPRZEDAŻ PALIW
  TRANSPORT DROGOWY

O nas

Spółka K.A.R. powstała w 2005r. Początkowo zajmowaliśmy się transportem paliw płynnych w autocysternach. Z początkiem roku 2007 uzyskaliśmy pierwszą koncesje U.R.E. na obrót paliwami płynnymi. Z dniem tym rozpoczęliśmy przygodę z hurtową sprzedażą paliw.

Po 10 latach i wielu sukcesach na rynku paliw otrzymaliśmy przedłużenie koncesji na obrót paliwami płynnymi na okres kolejnych 10 lat - OPC/16028/17631/W/OKA/2017/KT. By zapewnić najwyższą jakość oraz maksymalne bezpieczeństwo Spółka realizuje dostawy paliw tylko i wyłącznie z krajowych baz paliw. Myślą przewodnią naszej działalności są słowa wypowiedziane przez wybitnego przedsiębiorcę, założyciela marki FORD, mianowicie:

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.

Henry Ford

Zaufaj naszemu doświadczeniu profesjonalizmowi zaangażowaniu

Budujemy markę opartą o wysoki poziom bezpieczeństwa handlowego, legalność transakcji jest dla nas priorytetem.

Paliwa

Paliwa dostępne w naszej ofercie

Olej napędowy Ekodiesel przeznaczony jest do napędzania silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie naziemnym, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich i strefach ekologicznie chronionych. Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Charakterystyka

Olej napędowy Ekodiesel zawiera pakiet dodatków uszlachetniających o właściwościach przeciwkorozyjnych i biobójczych, demulgujących oraz przeciwpiennych, poprawiającym smarność i odporność na utlenianie, a także zmniejszającym zadymienie spalin. Dzięki zawartości detergentów utrzymuje czystość wtryskiwaczy i całego układu paliwowego. Szczególnie istotna dla ochrony środowiska jest zawartość siarki w paliwie Ekodiesel poniżej 10 mg/kg, a utrzymywanie liczby cetanowej powyżej 51 jednostek wpływa na ograniczenie zużycia paliwa i ułatwia rozruch zimnego silnika.

Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego Ekodiesel – B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego:

 • olej napędowy Ekodiesel gatunek B o CFPP nie wyższej niż 0°C,
 • olej napędowy Ekodiesel gatunek D o CFPP nie wyższej niż -10°C,
 • olej napędowy Ekodiesel gatunek F o CFPP nie wyższej niż -20°C.

Olej napędowy Ekodiesel o właściwościach klimatu umiarkowanego stosuje się w okresach:

 • gatunek B – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września,
 • gatunek D – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,
 • gatunek F- w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego.

Olej napędowy Ekodiesel spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) 2015 r oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.

Olej napędowy Premium stworzony został z myślą o poprawie warunków pracy silnika w różnych warunkach atmosferycznych i przy zmiennym obciążeniu. Podwyższona zawartość dodatku myjącego zapewnia utrzymanie w czystości układ dolotowy, a wręcz pozwala na eliminowanie osadów powstałych podczas stosowania wcześniej paliwa nieznanego pochodzenia.

Charakterystyka

Olej napędowy Premium produkowany jest ze starannie dobranych komponentów, których jakość kontrolowana jest w sposób ciągły na każdym etapie produkcji. Spełni rygorystyczne wymagania europejskie dla paliw z grupy tzw. "bezsiarkowych", zawartość siarki poniżej 10 mg/kg.

Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego Premium – B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego:

 • olej napędowy Premium gatunek B o CFPP nie wyższej niż 0°C,
 • olej napędowy Premium gatunek D o CFPP nie wyższej niż -10°C,
 • olej napędowy Premium gatunek F o CFPP nie wyższej niż -20°C.

Olej napędowy Premium o właściwościach klimatu umiarkowanego stosuje się w okresach:

 • gatunek B – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września,
 • gatunek D – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,
 • gatunek F- w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego.


Olej napędowy Premium to produkt szczególne zalecany do samochodów osobowych, wyposażonych w nowoczesne silniki Diesla z systemem typu "common rail". Podwyższona liczba cetanowa (55 wobec standardowego 51) poprawia właściwości eksploatacyjne pojazdu. Zwiększa dynamikę pracy silnika ułatwia rozruch i obniża temperaturę pracy silnika.

Zastosowane specjalne dodatki smarne zmniejszają zużycie paliwa i przyczyniają się do wydłużenia okresu bezawaryjnej eksploatacji pomp w układzie wtryskowym. Olej Premium wpływa korzystnie na żywotność silnika, zwiększając mechaniczną trwałość jego elementów (cylindrów, tłoków, pierścieni i zaworów).

Dodatki uszlachetniające zastosowane w oleju napędowym Premium wykazują właściwości:

 • detergencyjne - zapewniają utrzymanie czystości układu dolotowego i wtryskowego silnika, eliminację osadów powstałych podczas stosowania paliwa nieznanego pochodzenia,
 • antykorozyjne - zabezpieczają silnik, przed agresywnymi czynnikami korozyjności środowiska w układzie zasilania, spalania i wydechowym,
 • przeciwutleniające - chronią przed degradacją paliwa oraz zapewniają wysoką stabilność paliw podczas przechowywania.

Olej napędowy Premium spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U.z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.

Olej napędowy Arktyczny przeznaczony jest do napędzania silników o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza w okresie zimowym, gdzie temperatura otoczenia spada znacznie poniżej -20°C.

Charakterystyka

Olej napędowy Arktyczny produkowany jest ze starannie wyselekcjonowanych komponentów o odpowiednio dobranej charakterystyce parametrów destylacyjnych, która zapewnia uzyskanie doskonałych własności niskotemperaturowych oraz powoduje zmniejszenie zadymienia i emisji cząstek stałych.

Olej napędowy Arktyczny zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiający właściwości detergentowo-dyspergujące i antykorozyjne. Zawiera dodatek cetanowy pozwalający na uzyskanie wartości liczby cetanowej powyżej 51 jednostek, co wpływa na ograniczenie zużycia paliwa, dodatkowo ułatwia rozruch zimnego silnika i zmniejsza poziom hałasu.


Ze względu na bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe:

 • wartość temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) nie wyższej niż -32oC,
 • temperatury mętnienia nie wyższej niż -22oC
Olej napędowy Arktyczny odpowiada warunkom paliwa klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego.

Olej napędowy Arktyczny o właściwościach klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego stosuje się w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego. Dopuszcza się stosowanie oleju napędowego w odniesieniu do klas klimatu arktycznego i surowego klimatu zimowego również w okresie letnim i przejściowym. Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Olej napędowy Arktyczny spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) 15 r oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.

Paliwo przeznaczone jest do silników benzynowych z zapłonem iskrowym, których konstrukcja pozwala na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Charakterystyka

Benzyna Pb 95 pozwala na wykorzystanie pełni mocy samochodu, zapewniając równomierną pracę silnika, co sprzyja zmniejszonemu zużyciu paliwa. Dodatki antyutleniające zapobiegają starzeniu benzyny, poprawiają jej stabilność i hamują zjawisko pogarszania się jego właściwości w ciągu magazynowania, przejawiające się ciemieniem paliwa, tworzeniem żywic i osadów.

Ponadto benzyna Pb 95 sprawia, że silnik prawidłowo pracuje nawet w warunkach dużego obciążenia, zarówno w niskiej, jak i w wysokiej temperaturze. Stosowanie benzyny Pb 95 umożliwia wydłużenie okresu wymiany oleju, zmniejszając w ten sposób jego zużycie. Wydłuża się także żywotność świec i układu wydechowego. Benzyna Pb 95 chroni katalizator i przedłuża jego trwałość oraz zmniejsza emisję węglowodorów do atmosfery.

Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno)manganowego (MMT).

Paliwo przeznaczone jest do silników benzynowych z zapłonem iskrowym, których konstrukcja pozwala na stosowanie benzyny bezołowiowej. Benzyna SP98E jest przeznaczona do zasilania silników samochodowych wyposażonych w katalizatory.

Charakterystyka

Benzyna silnikowa bezołowiowa o liczbie oktanowej badawczej 98 jest nowoczesnym paliwem na wysokim europejskim poziomie jakościowym, zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, jak również pod względem walorów użytkowych i ekologicznych. Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno)manganowego (MMT).

Benzyna bezołowiowa Pb zapewnia prawidłowe osiągi, równomierną pracę silnika oraz korzystną ekonomikę zużycia paliwa. Benzynę wzbogacono najwyższej jakości dodatkami uszlachetniającymi: detergencyjnym, antykorozyjnym i antyutleniającym.

Pakiet dodatków uszlachetniających gwarantuje m.in. utrzymanie czystości układu dolotowego silnika.


Hurtowa sprzedaż paliw z dostawą

Paliwa wyłącznie najwyższej jakości

Firma sprzedaje i transportuje towary z branży paliwowej wyłącznie najwyższej jakości. By zapewnić najwyższą jakość oraz maksymalne bezpieczeństwo Spółka realizuje dostawy paliw tylko i wyłącznie z krajowych baz paliw. Dostawy paliw realizujemy własnym taborem samochodowym- autocysternami o pojemności 16 200 i 17 600 litrów posiadającymi urządzenia wydawcze z legalizowanymi przez Urząd Miar liczydłami. Dzięki podpisanym umowom handlowym gwarantujemy ciągłość dostaw paliw.

Termin realizacji zamówień

 • według uzgodnionego harmonogramu
 • na zamówienie (z jednodniowym wyprzedzeniem)

Ciągłość dostaw

 • zapewniamy pełne bezpieczeństwo

Jakość produktu

 • gwarantowana przez producenta potwierdzona każdorazowo oryginalnym atestem oraz dowodem wydania z rozlewni (rafinerii)

Sposób płatności

 • przedpłata, gotówka lub kredyt kupiecki (3 - 21 dni)

Cena za 1m3

 • ustalania za każdym razem indywidualnie dla klienta
 • stały upust w odniesieniu do cen PKN ORLEN
 • przez cały rok rozliczenia ilości litrów i cen jednostkowych prowadzone są zgodnie z obowiązującymi zasadami w temperaturze referencyjnej +15°C

Wynajem i sprzedaż zbiorników

Składowanie oraz wewnętrzna dystrybucja paliw

Spółka K.A.R. stale współpracuje z renomowanymi producentami zbiorników paliwowych. Zbiorniki przeznaczone są do składowania oraz wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego. Produkty odznaczają się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Zbiorniki są zalecane dla firm i osób prywatnych posiadających pojazdy z silnikami wysokoprężnymi (firmy transportowe, budowlane, producenci rolni, itp.).

Elastyczna konfiguracja

 • Możliwość konfiguracji zbiorników oraz wyposażenia dodatkowego dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta.

Zróżnicowane pojemności

 • Zbiorniki produkowane są w pojemnościach od 2.000 do 5.000 litrów z możliwością instalacji łączącej kilka zbiorników w jeden system dystrybucji.

System bezobsługowej dystrybucji

 • Możliwość wyposażenia w elektroniczny system bezobsługowej dystrybucji paliwa, który w sposób znaczący automatyzuje ewidencję tankowań i zwiększa kontrolę nad ilością wydanego/przyjętego paliwa. System posiada możliwość obsługi wielu zbiorników usytuowanych w różnych miejscach.

Długa gwarancja

 • Producent udziela gwarancji na 10 lat opiewającej szczelność zbiornika oraz 2 lata na dodatkowe wyposażenie.

Nowoczesny wygląd

 • Zbiorniki posiadają nowoczesny designe, produkowane są z tworzywa sztucznego odpornego na korozję.

Dwupłaszczowa konstrukcja

 • Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika, która chroni przed przeciekiem oraz wydostawaniem się zapachu oleju na zewnątrz urządzenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do złożenia zapytania drogą email lub kontaktu telefonicznego z biurem sprzedaży.

Kiedy Klient obdarza nas zaufaniem to zobowiązuje.

Transport ciężki

Profesjonalny międzynarodowy transport drogowy

Jedną z gałęzi naszej Spółki jest transport międzynarodowy. Posiadamy od 2006r licencję na międzynarodowy transport drogowy towarów. Jesteśmy profesjonalnie do niego przygotowani. Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas współpracy z firmami z segmentu transportu ciężkiego sprawia, że możemy być dla Państwa partnerem w prowadzonych działaniach. Dbamy o jakość naszych usług poprzez ciągłe inwestycje i rozwój kwalifikacji naszej kadry.

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przewozów poprzez ubezpieczenie towaru. Dostosowujemy się do potrzeb rynku. Kraje, które obejmujemy naszą pracą to przede wszystkim: Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Kraje Beneluxu, Francja, Włochy, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Węgry oraz Skandynawia. Spółka wykonuje transport wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Specjalizujemy się w przewozie ładunków całopojazdowych oraz drobnicowych.

Spółka posiada potrzebne licencje i dokumenty na transport zagraniczny, pozwalające na swobodne poruszanie się po poszczególnych krajach, czy specjalnych strefach.

Kontakt

Zespół K.A.R. sp. z o.o. jest do Państwa dyspozycji

K.A.R. sp. z o.o.

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Parkowa 15
 • NIP: 6452386159
 • REGON: 240230010
 • Koncesja: OPC/16028/17631/W/OKA/2017/KT

Biuro handlowe